Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
image image image image image
ФБЕ и ИБЕ како ко-организатори на Првата меѓународна студентска конференција во Бугарија   Факултетот за бизнис економија (ФБЕ) и Институтот за бизнис економија (ИБЕ) се ко-организатори на Првата меѓународна студентска конференција “Можности и предизвици на студентската мобилност“, која ќе се одржи на 10-ти октомври, 2019-та година во Софија, Бугарија.
Презентација на ученичка компанија од страна на СУГС „Владо Тасевски“   Students from SAGS "Vlado Tasevski" visited the Integrated Business Faculty on 15.05.2019 (Wednesday), in order to present their student company "Alter".
Успешно започнување на Еразмус+ соработка со Oporto Global University   Факултетот за бизнис економија и Глобалниот Универзитет во Порто започнаа Еразмус+ соработка за размена на наставен кадар во текот на април, со учество на вработен на ФБЕ на конференција во Португалија. 
Успешно организирана првата меѓународна конференција за одржлив развој во бизнисот и економијата   На 12ти април, 2019-та година, во просториите на Институтот за бизнис економија (ИБЕ) и Факултетот за бизнис економија (ФБЕ) беше организирана првата меѓународна конференција за одржлив развој во бизнисот и економијата, во рамки на првата меѓународна Еразмус+ недела која се одржа од 8 до 12 април.
Организирана првата Меѓународна Еразмус+ недела на Факултетот за бизнис економија и Институтот за бизнис економија   Во периодот од 8-ми до 12-ти април, 2019-та година, Факултетот за бизнис економија (ФБЕ) и Институтот за бизнис економија (ИБЕ) ја организираа првата Меѓународна Еразмус+ недела.

Вести и настани

Предавачите на ФБЕ ја продолжуваат својата активна улога во областа на претприемништвото

М-р Ивана Никифоровска, предавач на Факултетот за Бизнис Економија на 12 мај во Неготино оддржа обука на тема: „Претприемништво и иновации“.
Обуките се поддржани од страна на Бирото за развој на образованието, а се наменети за професорите од средните училишта со главна цел воведување на иновативни елементи во наставата. Во прилог на оваа обука м-р Ивана Никифоровска до крајот на месец Јуни ќе одржи уште 3 дополнителни обуки на територијата на Република Македонија.

Регионална Конференција: „Политики на вработување во Југоисточна Европа: ситуации и предизвици“

М-р Тодор  Милчевски, предавач на ФБЕ учествуваше на регионална  конференција на тема „ Политики на вработување во Југоисточна Европа: ситуации и предизвици“, која се одржа во Софија, Бугарија на 22ри и 23ти Мај 2012. Конференцијата беше организирана од страна на фондацијата Friedrich Ebert Stiftung, како дел од регионалниот проект за односи помеѓу работната сила и социјалниот дијалог во Југоисточна Европа.


На конференцијата присуствуваа претставници од владите, синдикатите, здруженијата на работодавци и експерти од Југоисточна Европа. Панелите за дискусија врз база студии за политики за вработување кои се практикуваат во 10 земји од ЈИЕ. Овие студии се публикувани од фондацијата Friedrich Ebert Stiftung и во истите авторите дават преглед на своите наоди во однос на темата покриена во соодветната студија. Дискусиите на конференцијата воглавно беа насочени кон тенденцијата кај вработеноста и невработеноста, активните и пасивните мерки кои се превземаат на пазарот на труд, социјалниот дијалог во областа на вработувањето и промените кои е неопходно да се направат со цел да се постигне  инклузија на работната сила на пазарот на труд.

Повик за објавување на трудови во Списанието за одржлив развој

Уредувачкиот одбор на Списанието за одржлив развој објавува повик за публикување на трудови.

Краен рок за поднесување на трудовите е 15 август 2012 година. Трудовите треба да бидат на англиски јазик.

Упатството за подготовка на трудовите како и сите дополнителни информации можете да ги превземете на следниот линк.

Учество на предавач од ФБЕ на Интернационална конференција за нови нанокомпозитни материјали

М-р Анета Васиљевиќ-Шикалеска, предавач на ФБЕ, ќе учествува на  Интернационалната конференција за Нанокомпозитни материјали. Настанот ќе се одржи во рамките на Универзитетот Кранфилд, Бедфордшир (Англија) од 2ри до 4ти Јули 2012. М-р Васиљевиќ-Шикалеска е поканета да одржи предавање за нови нанокомпозитни материјали на база на полимерни бленди. Целосната програма на конференцијата можете да ја погледнете на следниот линк:

 

Конкурс за студентска мобилност во рамки на програмата ЕРАЗМУС - зимски семестар 2011/2012

Согласно Еразмус универзитетскиот чартер за 2010-2013 година бр. 256302-IC-1-2010-1-MK-ERASMUS-EUC-1 и склучените меѓуинституционални Еразмус договори, Факултетот за бизнис економија објавува оглас за избор на студенти за студентски престој во времетраење од еден семестар во зимскиот семетар во академската 2012-2013 година на следните високообразовни институции:

Универзитетот во Марибор, Словенија, Факултет за економија и бизнис (University of Maribor, Faculty of Economics and Business) - 1 место

Универзитетот за економија во Вроцлав, Полска (Wroclaw University of Economics) - 2 места

 

Критериуми за избор:

  1. Студентот да е државјанин на Република Македонија;

  2. Студентот да има статус на редовен студент на Факултетот за бизнис економија;

  3. Студентот да биде запишан најмалку во втора студиска година;

  4. Остварениот успех за време на досегашното студирање;

  5. Најмалку една препорака;

  6. Активно познавање на англиски јазик влучително и добиените оценки по предметите English Language.

 

Повеќе информации за институциите можете да добиете на следните веб страни:

University of Maribor: http://www.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=0&langID=1033

Wroclaw University of Economics: http://www.ue.wroc.pl/english/

 

Потребните документи за аплицирање, формата на апликацијата и форmатот на CV може да се добијат кај Еразмус координаторот.

Апликацијата се поднесува до Билјана Аврамовска, Еразмус координаторот на Факултетот за бизнис економија. Кон апликацијата се доставува и мотивационо писмо, а пожелно е да се достави и потврда за познавање на англики јазик.

 

Крајниот рок за аплицирање е 01 јуни 2012 година.

 

Факултет за бизнис економија, Скопје

 

Повеќе Артикли...

Страница 7 од 9

7