Вработени
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Вработени

Директор

Професори

Виши предавачи

Предавачи

Студентски прашања и библиотека

Целта на вработените на Факултетот за Бизнис економија е да им помогнат на кандидатите да се стекнат со знаење и да го развијат својот индивидуален потенцијал. Воглавно, наставниот кадар се состои од истражувачи-професори, вонредни професори и визитинг професори активни во образованието на различни начини. Иновативноста во образованието и истражувањето се резултат на интерактивните наставни методи и учеството во мултидисциплинарни проекти.