Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Публикации

Во рамките на издавачката дејност ФБЕ ги издава следните публикации:
journal

Списание за одржлив развој
ФБЕ официјално издание

Студентски глас
Студентски весник