Школарина
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Школарина

Додипломски студии

  1. Цената на редовни студии на “Факултет за бизнис економија” (ФБЕ) изнесува 300€ по семестар. 
  • Пријавата за полагање на секој испит во редовна испитна сесија е 10€.
  • Заверка на семестар е 50€

 

Уплатите за школарина, полагање на испит како и заверка на семестар се извршуваат во денарска противвредност по курс од 62 ден.

 

  1. Цената за вонредни студии на ФБЕ е 350€ по семестар.

 

  • Пријавата за полагање на секој испит во редовна испитна сесија е 10€.
  • Заверка на семестар е 50€

 

Уплатите за школарина, полагање на испит како и заверка на семестар се извршуваат во денарска противвредност по курс од 62 ден.