Меѓународна тренинг школа од областа на одржлив развој, подржана од ЕУ проектот COST FA0904
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Меѓународна тренинг школа од областа на одржлив развој, подржана од ЕУ проектот COST FA0904

"Факултет за бизнис економија" и Универзитет “Св. Кирил и Методиј”-Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии организираа тренинг школа на тема “Deepening the Knowledge in The Field of Polymer Nanomaterials for Food Packaging and Other Potential Uses: Theory and Practice” во рамките на ЕУ проектот  COST FA0904 “Eco-sustainable food packaging based on polymer nanomaterials” од 3-5ти ноември, 2011 година,  во Салата за состаноци на Градежен Факултет, Скопје.

Тренинг школата предизвика значителен интерес кај многу млади истражувачи за кои полето на одржлив развој е голем предизвик. Предавачи беа професори од докажани и реномирани образовни и истражувачки институции од Европа, додека слушателите беа студенти, последипломци и докторанти од различни европски и домашни факултети, како и претставници од соодветните институции  од областа.

Целта на тренинг школата да се продлабочат знаењата, да се интензивира трансферот на знаење, како и да се промовира интердисциплинарниот приод кон  наноматеријалите и одржливиот развој и да се зајакне понатамошната меѓусебна соработка беше во целост постигната.