Учество на меѓународна работилница за користење на нанокомпозитни материјали за пакување на храна, Валенција (Шпанија)
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
image image image image image
Call for papers for the Journal of Sustainable Development   The editorial board of the Journal of sustainable development announces a Call for papers for the 28th edition of the paper.
Journal of Sustainable Development has been published
Dear visitors,
The Integrated Business Faculty has published the 27th issue of theJournal of sustainable development
Call for papers for the Journal of Sustainable Development   The editorial board of the Journal of sustainable development announces a Call for papers for the 27th edition of the paper. 
The new issue of the Journal of Sustainable Development has been published
Dear visitors,
The Integrated Business Faculty has published the new, 26th issue of the Journal of Sustainable Development. The latest number of the Journal can be seen at the following link.

Info

Integrated Business Faculty
Str. "3-ta Makedonska Brigada" no. 66A - Floor 1
1000 Skopje, Macedonia
Map

2402160; 2402161; 2460140
fbe@fbe.edu.mk

Follow us on

Учество на меѓународна работилница за користење на нанокомпозитни материјали за пакување на храна, Валенција (Шпанија)

М-р Анета Васиљевиќ-Шикалеска учествуваше на работилница со меѓународен карактер со две презентации (усмена и постерска). Работилницата беше на тема “Нови стратегии за развој на полимерни нанокомпозитни материјали за пакување на храна и дефинирање на можните критични интеракции на наноматеријалот со храната”.

Агендата и книгата со апстракти можете да ги погледнете на следните линкови:

http://www.costfa0904.eu/public/files/book_of_abstracts_website_definitive_valencia2012.pdf

http://www.costfa0904.eu/cnr-ictp/html/61/