Моќта на креативниот адвертајзинг (рекламирање)
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Моќта на креативниот адвертајзинг (рекламирање)

Обуката е наменета пред се за повисокиот и средниот менаџмент на компаниите, маркетинг директори и вработени во секторот маркетинг, претприемачите, проект менаџери, раководители на сектори, специјалисти во секторот за маркетинг и продажба, но и сите други заинтересирани поединци.

Програмата на оваа обука треба да обезбеди кај слушателите напредно разбирање за зголемување на вкупната создадена вредност на компанијата, преку примена на креативно маркетинг-рекламирање, кое може да ја дополни вредноста, односно како примената на модерните advertising техники, може да предизвикаат раст на бизнисот, при што ќе бидат опфатени следните теми:

 • Модерни адвертајзинг ( рекламни) техники

 • Интегрирани маркетинг комуникации во функција на рекламата

 • Огласувањето како комуникација и продажба

 • Рекламирање без уништување на буџетот


Детална содржина на обуката:

1. Модерни адвертајзинг техники

 • Поставеност на производот
 • Вирално рекламирање
 • Герила маркетинг

2. Интегрирани маркетинг комуникации во функција на рекламата

 • Како комуницираме со клиентите?
 • Одлучување за  микс комуникација
 • Е-канали за пласирање на реклами

3. Огласувањето како комуникација и продажба

 • Огласување во платени медиуми
 • Личната продажба како промоција и реклама помежу две лица
 • Управување со продажен персонал

4. Рекламирање без уништување на будетот

 • Систем на ефтина промоција
 • Buzz marketing
 • Стратегии на advertising-от во малопродажбата