Маркетинг лобирање
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Маркетинг лобирање

Обуката е наменета пред се за повисокиот и средниот менаџмент на компаниите, маркетинг директори и вработени во секторот маркетинг, претприемачите, проект менаџери, раководители на сектори, специјалисти во секторот за маркетинг и продажба, но и сите други заинтересирани поединци.

Програмата на оваа обука треба да обезбеди кај слушателите напредно разбирање за користење на пропагандата во економските и неекономските области, а со цел придобивање на клиентите и потрошувачите, при што ќе бидат опфатени следните теми:

 • Поим и карактеристики на маркетинг лобирање

 • Видови на маркетинг пропаганда

 • Планирање и стратегија на маркетинг пропаганда

 • Ефекти од маркетинг пропагандата


Детална содржина на обуката:

1. Поим и карактеристики на маркетинг лобирање

 • Области на делување
 • Носители на пропагандата
 • Општи законитости за лобирањето

2.Видови на маркетинг пропаганда

 • Комерцијална маркетинг пропаганда
 • Ефикасност на маркетинг лобирање
 • Средства на маркетинг пропаганда

3.Планирање и стратегија на маркетинг пропаганда

 • Анализа на пазарот на кој се лобира
 • Еластичност на побарувачката
 • Утврдување на трошоци за лобирање

4.Ефекти од маркетинг пропагандата

 • Методи на мерење на ефектите
 • Останати основи на маркетинг пропагандата