Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Конкурс за студентска мобилност преку Еразмус+

 

Согласно Ерасмус+ универзитетскиот чартер за периодот 2014-2020 година и склучените меѓуинституционални Ерасмус+ договори, Факултетот за бизнис економија (ФБЕ) објавува конкурс за избор на студенти од ФБЕ за студирање во времетраење од еден семестар.

 Во летниот семетар од академската 2018-2019 година достапна е размена на некоја од следните високообразовни институции:

Институција

Erasmus Code

Земја

Број на места*

University of Economics in Bratislava

SK BRATISL03

Словачка

4

Wroclaw University of Economics

PL WROCLAW03

Полска

6

Instituto Politecnico Do Cavado E Do Ave

 P ARCOZEL01

Португалија

4

Ekonomikas un kultūras augstskola

LV RIGA33

Латвија

4

Vilniaus Universitetas, Kaunas Faculty of Humanities

LT VILNIUS01

Литванија

4

Polytechnic of "Nikola Tesla" in Gospic

HR GOSPIC01

Хрватска

2

University of Ljubljana - Faculty of Administration

SI LJUBLJA01

Словенија

2

International Business School

BG BOTEV01

Бугарија

2

* Колоната го покажува вкупниот број на места за студирање според договорт со партнерските институции. Бројот на финанисирани мобилности за студирање преку Ерасмус+ програмата ќе зависи од местата доделени од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност на Р.М. Мобилностите ќе бидат финансирани доколку бидат одобрени средства од страна на Националната агенција.

Критериуми за избор:

 1. Студентот да има статус на редовен студент на Факултетот за бизнис економија, со запишан минимум трет семестар
 2. Остварениот успех за време на досегашното студирање;
 3. Пополнет договор за учење
 4. Најмалку една препорака од наставник на ФБЕ;
 5. Активно познавање на англиски јазик

Според правилата за Еразмус+ мобилост, студентите пред заминување на мобилност, како и по враќање oд мобилноста задолжително треба да полагаат за јазична лиценца. Заинтересираните студенти на ФБЕ може да се обратат за информации кај Еразмус координаторот м-р Мартин Киселички, до кого се доставува и апликацијата. Со апликацијата се доставуваат и следните документи:

 • пополнет договор за учење;
 • Согласности од професори за предмети кои ќе се слушаат во странската институција
 • потврда за редовен студент и во која академска година е запишан;
 • листа на положени испити;
 • препорака од наставник;
 • CV и мотивационо писмo.

Крајниот рок за аплицирање е 31 октомври, 2018-та година.