News
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

News

Известување за субвенциониран студентски оброк

 

Почитувани студенти,

Според Законот за субвенциониран студентски оброк (Службен весник на РСМ, бр. 31 од 10.2.2020 година), сите редовни студенти на прв циклус (додипломски) студии можат да станат корисници на субвенциониран студентски оброк под условите определени со овој закон.

За оваа цел предвидени се неколку рокови:

  • августовски рок – од 1-ви до 31-ви август

  • октомвриски рок – од 1-ви до 31-ви октомври

Право на пријавување во августовскиот рок имаат редовните студенти на прв циклус студии со запишан летен семестар во учебната 2020/21 година.

Право на пријавување во октомврискиот имаат студенти кои ќе се запишат во прва година во учебната 2021/22, како и студентите кои ќе го запишат зимскиот семестар во учебната 2021/22 година.

Министерството за образование и наука има електронска апликација преку која секој кандидат може да се пријави за користење на правото на субвенциониран студентски оброк при што е потребно да се пополнат бараните податоци кои ги обработува  и одобрува Министерството за образование и наука.

Пријавувањето за субвенциониран студентски оброк ќе се врши по објавен Јавен повик на web страната на Министерство за образование и наука, по електронски пат.

Студентите кои ги задоволуваат условите согласно со Законот за субвенциониран студентски оброк, е потребно да се пријават електронски на интернет порталот на Министерството на е-адресата

https://e-uslugi.mon.gov.mk;Guest lecture from A1 Macedonia

 

"Electronic documents and digital safe signing with qualified certificates"

Erasmus + mobility of IBF staff at the University of Educons in Novi Sad, Serbia


Erasmus+ Mobility of IBF Staff at the Faculty of Applied Management, Economics and Finance Belgrade, Serbia


Incoming Erasmus+ staff mobility from University of Agribusiness and Rural Development (UARD)


Incoming Erasmus+ mobility of the staff from University of Economy in Bydgoszcz – WSG University


Erasmus+ Mobility of FBE teaching staff at Marmara University, Istanbul


Известување за Априлска испитна сесија

Почитувани студенти,

            Поради технички проблеми во зградата на факултетот следниве испити во априлската сесија се поместуваат во други термини:

  • Испитите од 12 Април (кај проф. Крсте Шајноски) ќе се одржуваат на 26 април, од 17.30 h

  • Испитите од 13 Април (кај проф. Димитар Ефтимоски) ќе се одржуваат на 27 април, од 12.30 h

  • Испитите од 14 Април (кај проф. Анета В. Шикалеска и кај м-р Мартин Стојановиќ) ќе се одржуваат на 23 април, од 12.30 h

Со почит,

Фалултет за бизнис економија

Трансфер на студенти

 

Изградете ја вашата иднина и дозволете ни да ве водиме низ светот на бизнисот! Доколку припаѓате на некоја од следниве категории, Факултетот за бизнис економија (ФБЕ) ви нуди можност за трансфер на студиите:

The new issue of the Journal of Sustainable Development has been published

 

Dear visitors,

The Integrated Business Faculty has published the new 25th issue of the Journal of Sustainable Development. The latest number of the Journal can be seen at the following link.

 

Page 2 of 25

2