Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

News

Call for papers for the Journal of Sustainable Development

 

The editorial board of the Journal of sustainable development announces a Call for papers for the 18th edition of the paper. 

The new issue of the Journal of Sustainable Development has been published

 

Dear visitors,

Integrated Business Faculty has published the new issue of the Journal of Sustainable Development. The latest number of the Journal can be seen at the following link.

 

Задолжителна пракса

Почитувани,

          Согласно член 99 од Законот за виско образовани и Правилникот за организирање на практична настава на студентите, студентите во секоја студиска година задолжително посетуваат практична настава која не може да биде пократка од 30 дена како еден од условите за запишување на наредна студиска година.

          Во врска со формулираната законска обврска Ве информираме дека до 15-ти Септември 2017 година редовните студенти ЗАДОЛЖИТЕЛНО треба да имаат остварено 30 дена пракса во некоја институција или фирма.

         Консултации за начинот на реализирање на практичната настава и потребните документи (дневникот за пракса) можете да ги подигнете во службата на студентски прашања во период од 13 јуни 2017 година.

 

Известување за пријавување на испити

Почитувани студенти, доколку имате положено предмет преку колоквиуми, потребно е да го пријавите истиот како испит во јунска сесија.

Guest lectures of d-r Aneta Vasiljevic-Shikaleska the Faculty of Economics and Business, University of Maribor, Slovenia

 

In the period 8 - 12 May 2017, d-r Aneta Vasiljevic-Shikaleska, has participated at the 11th International Week, hosted by the Faculty of Economics and Business (FEB) of the University of Maribor, Slovenia.

Упис во академската 2017/2018!

 

Почитувани, отворен е конкурсот за упис во академската 2017/2018-та година. Условите за упис на Факултетот за Бизнис економија се:

Announcement for a non-working day

Dear all,

According to the Law of Holidays of the Republic of Macedonia, Friday (02.06) is a non-working day.

Professor Slagjana Stojanovska is the editor of the MIRDEC 2017 Book proceedings

 

D-r Slagjana Stojanovska, professor of FBE and conference head of the International conference MIRDEC 3, 2017, Budapest (held 04 -06.04.2017), together with the Scientific Committeemembers published Book proceedings MIRDEC 2017.

Announcement for a non-working day

Dear all,

We would like to inform you that that according the Law of Holidays of Republic of Macedonia 24th of May (Wednesday) is a non working day.

 

Schedule for June exam session

Dear students, the schedule can be viewed on the following link.

Page 3 of 12

3