News
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

News

Соопштение за промена на начинот за плаќање на административна такса

Плаќањето на административните такси се врши во готови пари, (истото до 31.12.2010 год. беше преку поднесување на административни таксени марки).

Плаќањето на административните такси во готови пари, се плаќа со налог за плаќање на јавни давачки ПП-50, кој мора да се пополни на следниот начин:

Трансакциска сметка: 100000000063095
Уплатна сметка 840-ХХХ-03161
ХХХ - се пополнува ознаката на општината, во која има адреса уплатувачот на таксата (студентот).
Приходна шифра-програма-начин 722313-00-2
Назив на примач: Буџет на Р. Македонија
Банка: Народна банка на Р.Македонија
Износ: 50,00 ден.

Ред.бр.

Назив на општината

Ознака на општината

1

Арачиново

101

2

Берово

102

3

Битола

103

4

Богданци

104

5

Боговиње

105

6

Босилово

106

7

Брвеница

107

8

Валандово

108

9

Василево

109

10

Вевчани

110

11

Велес

111

12

Виница

112

13

Вранештица

113

14

Врепчиште

114

15

Гевгелија

115

16

Гостивар

116

17

Градско

117

18

Дебар

118

19

Дебарца

119

20

Делчево

120

21

Демир Капија

121

22

Демир Хисар

122

23

Дојран

123

24

Долнени

124

25

Другово

125

26

Желино

126

27

Зајас

127

28

Зелениково

128

29

Зрновци

129

30

Илинден

130

31

Јегуновце

131

32

Кавадарци

132

33

Карбинци

133

34

Кичево

134

35

Конче

135

36

Кочани

136

37

Кратово

137

38

Крива Паланка

138

39

Кривогаштани

139

40

Крушево

140

41

Куманово

141

42

Липково

142

43

Лозово

143

44

Маврово и Ростуше

144

45

Македонки Брод

145

46

Македонска Каменица

146

47

Могила

147

48

Неготино

148

49

Новаци

149

50

Ново Село

150

51

Осломеј

151

52

Охрид

152

53

Петровец

153

54

Пехчево

154

55

Пласница

155

56

Прилеп

156

57

Пробиштип

157

58

Радовиш

158

59

Ранковце

159

60

Ресен

160

61

Росоман

161

62

Старо Нагоричане

162

63

Свети Николе

163

64

Сопиште

164

65

Струга

165

66

Струмица

166

67

Студеничани

167

68

Теарце

168

69

Тетово

169

70

Центар Жупа

170

71

Чашка

171

72

Чешиново и Облешево

172

73

Чучер Сандево

173

74

Штип

174

75

Аеродром

175

76

Бутел

176

77

Гази Баба

177

78

Ѓорче Петров

178

79

Карпош

179

80

Кисела Вода

180

81

Сарај

181

82

Центар

182

83

Чаир

183

84

Шуто Оризари

184

85

Град Скопје

185

 

Продажба на производи од студентска компанија

 

Почитувани, во периодот помеѓу 29.04 и 08.05 ќе се врши продажба на чантите кои се изработени од виртуелната студентска компанија по предметот Интегриран Бизнис Пристап 2. Ве покануваме да не посетите и да учествувате во продажбите. 

Successful stories: Student exchange via Erasmus

 

I spent 5 months as exchange student within the Erasmus program at the Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) – Portugal, where I studied Financial Management.  

Current partners

Integrated Business Faculty (IBF) has continued the cooperation with most of its partners within Erasmus+. However, we also signed inter-institutional agreements with new partners. At the moment, IBF has inter-institutional agreements for students’ and staff’s mobility with the following institutions:

Institution Erasmus Code Country Link
University of Economics in Bratislava SK BRATISL03 Slovakia http://www.euba.sk/erasmus
Wroclaw University of Economics PL WROCLAW03 Poland http://www.ue.wroc.pl/international_cooperation/6730/erasmus.html
Instituto Politecnico Do Cavado E Do Ave P ARCOZEL01 Portugal http://www.ipca.pt/en/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=27&MMN_position=35:12
Ekonomikas un kultūras augstskola LV RIGA33 Latvia http://www.eka.edu.lv/content.php?parent=161&lng=lva
Vilniaus Universitetas, Kaunas Faculty of Humanities LT VILNIUS01 Lithuania http://www.khf.vu.lt/en/international-relations/erasmus-programme
Polytechnic of "Nikola Tesla" in Gospic HR GOSPIC01 Croatia http://www.velegs-nikolatesla.hr/vele/index.php/en

University of Ljubljana, Faculty of Administration  

SI LJUBLJA01

Slovenia

http://www.fu.uni-lj.si/en/  

International Business School


 

BG BOTEVGR02


Bulgaria

http://www.ibsedu.bg    

Celje School of Economics - Vocational College

SI CELJE10

Slovenia

http://1291.gvs.arnes.si/visja/index.php/erasmus

 

Презентација на виртуелна компанија пред АППРМ

 

Студентите од втора година и оваа година ја спроведуваат интегрираната бизнис програма преку создадената виртуелна компанија. Своето лично искуство за тоа како работи бизнисот, неговата улога во обезбедување на вработеност и креирање на просперитет и конкурентноста, ја презентираа пред АППРМ.

Aпликација за ваучер за таблет уред

 

Почитувани студенти, Владата на Република Македонија започна со спроведување на активностите предвидени со Проектот за доделување на вредносни бонови - ваучери за набавување на таблет компјутери со надворешна тастатура за потребите на редовните студенти и студентите евидентирани како лица со посебни потреби.

Гостинско предавање на тема Глобалната финансиска архитектура и феноменот на сиромаштијата

 

На 17.03.2015 година д-р Ирена Андрееска, (Докторска дисертација од областа на економските науки), а Раководител на Самостојната дирекција за управување со мрежа на филијали на Комерцијална банка АД Скопје, одржа предавање на тема „Глобалната финансиска архитектура и феноменот на сиромаштијата“.

The implementation of the project “Innovative strategic partnership” has begun: The first meeting of the Project Consortium was held.

The kick-off meeting for the project “Innovative strategic partnership for European higher education” (ISPEHE) hosted by the Integrated Business Institute (IBI), as project coordinator, was held on 12th and 13th of March, 2015. Representatives from IBI and four distinguished European higher education institutions constituting the Project Consortium (University of Pavia -Italy, University of Ljubljana-Faculty of Administration-Slovenia, The University College of Economics and Riga Technical University of Riga from Latvia) took part at the meeting.

The purpose of the kick-off meeting was to outline accurately the upcoming activities of the project, their respective time-frames and the responsibilities for each partnering institution.  On the first day of the meeting, the budget, the planned project activities and the responsibilities of each partner were thoroughly discussed. On the second day, four documents, which were prepared specifically for the kick-off, were presented and discussed. The final version of these documents will be publicly available by 31st of March, on the official web-site of the project.

ISPEHE aims to contribute at improving the quality of studies by creating innovative methods for learning, which will be partially implemented in the curriculum of chosen subjects at all five institutions consisting the Project Consortium. Additionally, ISPEHE entails the creation of a consolidated Career Center, which will enable our students’ easier access to career opportunities and professional advice from experts in various fields and areas.

The ISPEHE project is financed and supported by the European Commission, under the Erasmus+Programme.

 

Call for papers for the Journal of sustainable development

 

The editorial board of the Journal of sustainable development announces a Call for papers for the 12th edition of the paper. 

IBF receives a certificate for "Best practices" under the Erasmus programme

  

The Integrated Business Faculty has been acknowledge for its work under the Erasmus programme with a certificate for "Best practices" from the National Agency for european educational programes and mobilities. The conference took place in hotel Aleksandar Palace on 3rd of February.

Page 21 of 25

21