Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

News

Professor of IBF as the Conference Head of MIRDEC 2016

  

Professor Slagјаna Stojanovska, Ph.D from Integrated Business Faculty chaired with the MIRDEC 2016 Conference.

Заверка на зимски семестар

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека заверката на летниот семестар се врши од 05.12.2016 до 23.12.2016 година. Ве молиме најдоцна до овој рок да се направи заверката на семестарот, во спротивно нема да Ви биде дозволено да ги полагате испитите во февруарската испитна сесија. Исто така, Ве известуваме дека заверката на семестарот е задолжителна за сите студенти, независно дали сте редовни или вонредни.

Напомена: Заверката на семестар се врши со уплата од 3100 денари. После наведениот рок се плаќа со казна во износ од 6200 денари.

Во прилог го доставуваме и начинот на пополнување на образец ПП10 кој е потребен за уплата на заверка на летниот семестар.

  • Примач: Факултет за бизнис економија - Скопје
  • Жиро сметка: 210061017470125
  • Банка: Тутунска Банка АД - Скопје
  • Износ: 3100 денари

Successful Organization of the Final Meeting as part of the ISPEHE Project

 

A 2 day Final Meeting was organized at the premises of the Integrated Business Institute (IBI) on the 3-4 November, 2016.

Конкурс за студентска мобилност во рамки на Еразмус+ програмата

 

Согласно Ерасмус+ универзитетскиот чартер за периодот 2014-2020 година и склучените меѓуинституционални Ерасмус+ договори, Факултетот за бизнис економија (ФБЕ) објавува конкурс за избор на студенти од ФБЕ за студирање во времетраење од еден семестар.

The new issue of the Journal of Sustainable Development has been published

 

Dear visitors,

Integrated Business Faculty has published the new issue of the Journal of Sustainable Development. The latest number of the Journal can be seen at the following link.

 

 

Academic calendar

ФБЕ e првата приватна високообразовна установа со акредитација за 4 годишни студии по економија!

Студиската програма е во траење од 8 семестри и претставува прва акредитирана четиригодишна студиска програма од областа на економијата на приватна високообразовна установа во Македонија.  

The Integrated Business Faculty celebrates it’s 10th anniversary!


 

The private higher educational institution, Integrated Business Faculty - Skopje was established in 2005 year by LC "Neocom AD" and the NGO "New Education for Business."  

Workshop on Entrepreneurship and marketing strategy

 

On 25th of March, the Integrated Business Faculty organized a workshop on the theme "Entrepreneurship and marketing strategy" at it's premises. The participants were graduates from the high school "Vasil Antevski Dren".

Call for papers for the Journal of Sustainable development

 

The editorial board of the Journal of sustainable development announces a Call for papers for the 15th edition of the paper. 

Page 8 of 14

8