Студенти
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Студенти

Известување за субвенциониран студентски оброк

 

Почитувани студенти,

Според Законот за субвенциониран студентски оброк (Службен весник на РСМ, бр. 31 од 10.2.2020 година), сите редовни студенти на прв циклус (додипломски) студии можат да станат корисници на субвенциониран студентски оброк под условите определени со овој закон.

За оваа цел предвидени се неколку рокови:

  • августовски рок – од 1-ви до 31-ви август

  • октомвриски рок – од 1-ви до 31-ви октомври

Право на пријавување во августовскиот рок имаат редовните студенти на прв циклус студии со запишан летен семестар во учебната 2020/21 година.

Право на пријавување во октомврискиот имаат студенти кои ќе се запишат во прва година во учебната 2021/22, како и студентите кои ќе го запишат зимскиот семестар во учебната 2021/22 година.

Министерството за образование и наука има електронска апликација преку која секој кандидат може да се пријави за користење на правото на субвенциониран студентски оброк при што е потребно да се пополнат бараните податоци кои ги обработува  и одобрува Министерството за образование и наука.

Пријавувањето за субвенциониран студентски оброк ќе се врши по објавен Јавен повик на web страната на Министерство за образование и наука, по електронски пат.

Студентите кои ги задоволуваат условите согласно со Законот за субвенциониран студентски оброк, е потребно да се пријават електронски на интернет порталот на Министерството на е-адресата

https://e-uslugi.mon.gov.mk;Гостинско предавање од А1 Македонија


"Електронски документи и дигитално безбедно потпишување со квалификувани сертификати

Реализирана Еразмус+ мобилност на кадар од Факултетот за бизнис економија од Скопје на Универзитетот Едуконс од Нови Сад, Србија


Реализирана Еразмус+ мобилност на административниот кадар на ФБЕ на Факултетот за применет менаџмент, економија и финансии од Белград, Србија


Посета од University of Agribusiness and Rural Development (UARD) реализирана преку Еразмус + програмата


Посета од University of Economy in Bydgoszcz – WSG University реализирана преку Еразмус + програмата


Реализирана мобилност на наставен кадар од ФБЕ на Мармара Универзитетот во Истанбул


Известување за Априлска испитна сесија

Почитувани студенти,

            Поради технички проблеми во зградата на факултетот следниве испити во априлската сесија се поместуваат во други термини:

  • Испитите од 12 Април (кај проф. Крсте Шајноски) ќе се одржуваат на 26 април, од 17.30 h

  • Испитите од 13 Април (кај проф. Димитар Ефтимоски) ќе се одржуваат на 27 април, од 12.30 h

  • Испитите од 14 Април (кај проф. Анета В. Шикалеска и кај м-р Мартин Стојановиќ) ќе се одржуваат на 23 април, од 12.30 h

Со почит,

Фалултет за бизнис економија

Трансфер на студенти

 

Изградете ја вашата иднина и дозволете ни да ве водиме низ светот на бизнисот! Доколку припаѓате на некоја од следниве категории, Факултетот за бизнис економија (ФБЕ) ви нуди можност за трансфер на студиите:

Публикуван е нов број од Списанието за одржлив развој


Почитувани посетители,
Објавен е новиот, 25-ти број од Списанието за одржлив развој во издание на Факултетот за Бизнис економија. Истиот можете да го погледнете на следниот линк.

 

Страница 2 од 25

2