Акредитација

Акредитација

Приватната високо образовна институција – Висока стручна школа “Факултет за бизнис економија” е акредитирана од Министеството за образование и наука на Република Северна Македонија.

  • Решението за акредитација на студиската програма “Економија” на македонски јазик  може да го погледнете тука.
  • Решението за акредитација на студиската програма “Економија” на англиски јазик  може да го погледнете тука
  • Решението за почнување со работа на акредитираната на студиска програма “Економија” на македонски јазик можете да го погледнете тука.
  • Решението за почнување со работа на акредитираната на студиска програма “Економија” на англиски јазик можете да го погледнете тука.