Јавни информации

Јавни информации

Јавни информации

 

Заштита на укажувачи

Овластено лице за прием и да постапува по пријавите од укажувачите, согласно Законот за заштита на укажувачите

М-р Јасемин Адеми

Канцеларија број 1

тел.02 2402161

mail: jasemin.ademi@fbe.edu.mk

Слободен пристап

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер

М-р Јасемин Адеми

Канцеларија број 1

тел. 02 2402161

mail: jasemin.ademi@fbe.edu.mk

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Образец