За нас

За нас

Започнете со успех

За FBE?

Водени од светските искуства, кои значат висококвалитетно и ефикасно образование, и од моделот на Интегрирана бизнис наставна програма (IBC) - студиска програма што се учи на Државниот универзитет во Ајдахо-САД (посетете: www.uidaho.edu), нашата програма за додипломски студии се состои од три години студирање, или шест семестри. Наставните програми за првите две години на студии се исти за сите студенти и се прилагодени според пристапот на IBC, додека во последната (трета) година од студиите, во зависност од преференциите на студентите, дадена е можност за студентите да изберете меѓу пет опции: финансиски менаџмент, маркетинг менаџмент, одржлив развој-еколошка економија, регионален и локален развој на бизнисот и банкарство.

0

Години

0

Успешен проект

0

Активен ученик

0 +

Дипломиран студент

Што нè прави посебни?

Зошто "Интегрираниот бизнис факултет" е подобар од другите факултети?

IBF нуди студии кои создаваат вештини и знаења во донесувањето одлуки и користењето на деловните ресурси, преку практичното искуство на студентите и учеството во широк спектар на тимски проекти, базирани на истражување и практиканти во постоечки компании. Ваквиот пристап им овозможува на студентите да применуваат симулациски техники за време на студиите за оценување и анализа и практична примена на знаењето преку:

Виртуелни студентски компании, различни техники за симулација и
Практикантска работа во различни компании

Освен програмата за практикантска работа, IBF е препознаена и по Интегрираната Бизнис Наставна програма (IBC) - студиска програма моделирана според истиот тип спроведена во САД, и која се покажа како успешна во подготовката на додипломците да создадат вредност за бизнисот на нивниот работодавец, дури и од првиот работен ден.

Капацитет

"Интегрираниот бизнис факултет" го обезбедува потребниот простор, стекнат со критериумите и нормите на Законот за високо образование.
Имплементацијата на наставните програми и придружните активности ќе се одвива во групи од 30-40 студенти, заеднички амфитеатар опремен со електронска табла, компјутерска лабораторија и библиотека со најновите изданија од светски познати автори од областа на бизнисот и економијата.
Распоредот на предавања и други активности на ИБФ ќе го дефинира Наставниот совет пред почетокот на секој семестар. Предавањата и вежбите ќе се организираат од 09:00 до 17:00 часот. Студентите можат да користат компјутерска лабораторија за нивните индивидуални активности секој работен ден.