Почетна страница

Искористете ја достапната можност за образование во Северна Македонија, растечката вредност на Европа!

Вести и известувања

Пријавете се во FBE!

Диплома за само 3 години!

Додипломски студии: финансии, сметководство, маркетинг...

Добар квалитет и евтин!

Зошто да го изберете Факултетот за бизнис економија

Додипломски Студии

EduMall Events

What's happening on campus

Живејте во Македонија