Документи

Документи

Закони:

  • Закон за високото образование 
  • Закон за научно – истражувачката дејност
 

 

Финансиски извештаи:


 

Правилници: